TERAPIA ZAJĘCIOWA

Różne formy terapii zajęciowej mające na celu podtrzymanie umiejętności nawiązywania i utrzymania relacji interpersonalnych.
Zajęcia w grupie zapobiegają pojawianiu się stanów lękowych i depresyjnych, oraz rozwijają poczucie przynależności do grupy, co jednocześnie podnosi samoocenę uczestnika.

Proponujemy poniższe formy terapii zajęciowej:

1.Warsztaty kulinarne
Wspólne przyrządzanie potraw pozwala osobom starszym podtrzymywać sprawność.
Ich celem jest utrwalanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym: samodzielne przygotowanie posiłków (pieczenie, gotowanie, przygotowywanie przetworów), zmywanie naczyń oraz umiejętność korzystania z urządzeń kuchennych.

2.Warsztaty komputerowe
Komputery i nowoczesne technologie często są mało znane starszym osobom. Niektóre z nich w obawie o brak umiejętności korzystania z nich boją się ich używać na co dzień.

3.Muzykoterapia
Jest jedną z form terapii zajęciowej, w której głównym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka.
Głównym jej celem jest rozładowanie wewnętrznych napięć, poprawa koncentracji uwagi, regulacja emocji, oraz uwrażliwianie i integracja społeczna.

4.Arteterapia
Terapia przez sztukę ma ona na celu usprawnienie funkcji z zakresu małej motoryki, ale również jest stosowana jako forma pomocy w trudnościach społecznych i emocjonalnych wynikających z choroby  i niepełnosprawności.
Do technik wykorzystywanych w proponowanej  arteterapii należą  m.in.: rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo. Dzięki tej formie aktywizacji uczestnicy mogą rozwijać swoją ekspresję twórczą, wyobraźnie,  kreatywność, oraz podnoszenie swojej samooceny.

5.Biblioterapia
Jest to terapia poprzez  słowo  teksty literackie, na których pracują pensjonariusze dają im możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi, oraz rozwijają w nich poczucie piękna słowa mówionego.

6.Ludoterapia
Terapia, której głównym tematem są gry i zabawy, w których uczestniczą pensjonariusze. Wspomaga integrację  grupy, oraz umiejętności współpracy.

W  planie mamy wprowadzenie- SALI DOŚWIADCZENIA ŚWIATA –sala wyposażona w różnego typu urządzenia ma zastosowanie multisensoryczne.
Głównym jej celem jest stymulacja zmysłów; wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu, ale również jest to metoda, która pozwala na wyciszenie, uspokojenie relaksację.

 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W VILLACLINIC

Indywidualna pomoc psychologiczna

Opieką psychologiczną objęci są  wszyscy pensjonariusze. W ramach oddziaływań psychologa mieści się podnoszenie samooceny, poprawa samopoczucia, zapobiega stanom lękowym, depresji i wycofaniu się, oraz ogólne zwiększenie aktywności Pensjonariusza.

Trening funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia)
Dla osób, które doznały uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego na skutek:

  • Choroby neurodegeneracyjnej np. Parkinson, SM.
  • Demencja.
  • Udar mózgu.

Terapia reminiscencyjna
Kierowana  do osób starszych, przywołuje wspomnienia  z młodości, najlepiej o pozytywnym ładunku emocjonalnym. Terapia ta stymuluje pracę neuronów w strukturach mózgu odpowiedzialnych za percepcję  emocji oraz buduje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości chorego.

Trening umiejętności społecznych
Skierowany do wszystkich pensjonariuszy, mający na celu wspomaganie integracji, oraz zapobieganie  wycofaniu pensjonariusza z  życia  społecznego, spowodowane chorobą i związanymi z nią wszelkimi trudnościami.

Terapia sensoryczna
Dedykowana pensjonariuszom w zaawansowanych chorobach neurodegeneracyjnych. Terapia polega na dostarczeniu bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego dużej intensywności.

Badania neuropsychologiczne
Wykonujemy badania neuropsychologiczne w celu zweryfikowania stanu pensjonariusza przed i po zastosowanych oddziaływaniach terapeutycznych.

Grupy wsparcia
Przeznaczone dla opiekunów i rodzin  Pensjonariuszy. Mają na celu udzielanie informacji, wsparcia, oraz psychoedukację rodzin i opiekunów. Wstęp bezpłatny.