OFERTA TURNUSU  REHABILITACYJNEGO  DLA  PACJENTÓW Z NASTĘPSTWAMI UDARU MÓZGU

 

 W ramach turnusu zapewniamy następujące usługi:

- Całodobowa opieka pielęgniarsko-opiekuńcza – pokoje wyposażone w system przywoławczy.
- Konsultacja lekarza specjalisty oraz fizjoterapeuty – ocena stanu pacjenta, kwalifikacja oraz planowanie programu rehabilitacji
- Terapia indywidualna z fizjoterapeutą – ćwiczenia, masaż, terapia manualna 2x dziennie
- Codzienna opieka psychologa
- Terapia zajęciowa
- Zajęcia z logopedą według potrzeb
- Nadzór lekarza
- 5 posiłków dziennie dostosowanych do potrzeb pacjenta 

Turnus 14 dniowy  - 3800 zł

W przypadku zainteresowania turnusem rehabilitacyjnym prosimy o kontakt: tel. 22 434 09 29

OFERTA TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI ORTOPEDYCZNYMI

W ramach turnusu zapewniamy następujące usługi:

- Konsultacja lekarza specjalisty oraz fizjoterapeuty – ocena stanu pacjenta, kwalifikacja oraz planowanie programu rehabilitacji
- Terapia indywidualna z fizjoterapeutą – ćwiczenia, masaż, terapia manualna
- Ćwiczenia grupowe na sali ćwiczeń – intensywność i rodzaj ćwiczeń dobierana indywidualnie
- 3 zabiegi z fizykoterapii
- W przypadku pacjenta leżącego prowadzimy rehabilitację przyłóżkową, w obrębie której stosowane są ćwiczenia bierne, czynne, czynne z                            dawkowanym oporem, masaż, naukę siadania, wstawania i chodu.
- Terapia zajęciowa według potrzeb
- Całodobowa opieka pielęgniarsko-opiekuńcza
- Nadzór lekarza
- 5 posiłków dziennie dostosowanych do potrzeb pacjenta

Turnus 14 dniowy  - 3300 zł

W przypadku zainteresowania turnusem rehabilitacyjnym prosimy o kontakt: tel. 22 434 09 29

TURNUS USPRAWNIAJĄCY DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH OGÓLNEJ POPRAWY SPRAWNOŚCI

W ramach turnusu podstawowego zapewniamy następujące usługi:

-2 tygodniowy pobyt opiekuńczo-leczniczy z pełnym wyżywieniem
- badanie fizjoterapeutyczne
- kinezyterapia:
     5 godzin terapii indywidualnej
     5 godzin terapii grupowej (usługa tylko dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach)
- program edukacyjny do kontynuacji usprawniania w warunkach domowych

Turnus 14 dniowy  - 2800 zł
         

W przypadku zainteresowania turnusem rehabilitacyjnym prosimy o kontakt: tel. 22 434 09 29

 

Serdecznie zapraszamy do VILLACLINIC